Gardshistorie‎ > ‎

Lenkjer

Viser 3 artikler
LenkjeKjeldeSitat
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
LenkjeKjeldeSitat
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=17346&s=n Dagestad nemnd i Diplomatarium Norvegicum 1461 3 svorne lagrettemenn på Voss kunngjør at Niklas Jonsson gav preste- bordet på Vossevangen 2 månedsmatsbol i Dagastad som sjelegave for seg, sin hustru Ingerda Amundsdotter, Sjurd Ormsson, Torgeir [...?...] og andre som hadde eid part i Dagastad. 
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=17672&s=n Dagestad nevnt i Diplomataricum Norvegicum 1539 Ridderne Truid Ulfstand, høvedsmann på Varberg, Claus Bille, høvedsmann på Båhus, begge medlemmer av det danske riksråd og konge- lige fullmektige i Norge, væpneren Tord Roed, høvedsmann på Bergenhus, og lagmennene Guttorm Nilsson i Bergen, Hans Bagge på Steigen, Nils Klaus- son i Stavanger, Olav Mogensson i Trondheim, Mats Størsson på Agdesida og Anders Hansson, borgermester i Bergen, dømmer i søksmål reist av Jens Rikardsson i Dal mot Eirik Ormsson i Stavanger om garden Dagstad (på Voss), som presten Ivar hadde gitt Jens` mor, men som Ivars sønn, herr Orm, hadde pantsatt til Eirik. Garden tildømmes Jens. Jfr. nr. 838. 
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=15364&s=n Dagestad nemnd i Diplomatarium Norvegicum 1369 Eindrid Steinmodssøn kundgjør, at han har solgt 4 Maanedmatsbol i Dage- stad i Vangens Sogn paa Voss til Orm Haldorssøn og oppebaaret Be- talingen. 
Viser 3 artikler
Comments