Kjelder

Ein del av informasjonen på desse sidene, særleg stadnamna på Dagestad, er henta frå minnet.

Det meste anna er henta frå kjeldene nedanfor:
    • Bergen Museum si nettside der ein kan søkje i Per Fett sine bøker om "Førhistoriske minne på Vestlandet". Merk at her, som andre stader, er det ei utfordringa at gardsnamn tidlegare har vore skreve på ulike måtar (t.d. Daghastader, Dagstad etc). Det kan av og til vera lettare å søkja på gardsnummer (238 for Dagestad). Det er forøvrig ikkje registrert nokre fornminne på Dagestad, men diverse på nabogardane.
    • ei søkjeside for Diplomatarium Norvegicum
    • ei søkjeside for Regesta Norvegica
Comments