Slektshistorie

Dagestad er i dag delt inn i 7 bruk, der bruk 1-4 er gardar. Dei som bur på dei ulike bruka i dag er ikkje i nær slekt.

Ei oversikt over slekta for Bruk 3 er tilgjengeleg her.
Undersider (1): Slekta til Bruk 3
Comments